เครื่องวัดความหนาสี Positector 6000

Positector 6000 F
เครื่องวัดความหนาสีบนเหล็กเท่านั้น

Positector 6000
เครื่องวัดความหนาสีบนโลหะที่ไม่ใช่เหล็กเท่านั้น

Positector 6000
เครื่องวัดความหนาสีบนเหล็กและโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

ใช้งานง่าย

Fast measurement speed—60+ readings per minute. Enhanced FAST mode—90+ readings per minute for quick inspection.

Ready to measure—no adjustment required for most applications

NEW Larger 2.8″ impact resistant color touchscreen with redesigned keypad for quick menu navigation

NEW On-gage help explains menu items at the touch of a button

Flashing display—ideal in a noisy environment

RESET feature instantly restores factory settings

ทนทาน

NEW Weatherproof, dustproof, and water-resistant—IP65-rated enclosure

NEW Ergonomic design with durable rubberized grip

Wear-resistant probe tip

Shock-absorbing, protective rubber holster for added impact resistance

Two year warranty on gage body AND probe

ใช้งานง่าย

Certificate of Calibration showing traceability to NIST or PTB included

Built-in temperature compensation ensures measurement accuracy

Hi-RES mode increases displayed resolution for precision applications

Conforms to national and international standards including ISO and ASTM

Powerful

Statistics mode continually displays/updates average, standard deviation, min/max and number of readings while measuring

NEW Screen Capture—save 100 screen images for record keeping and review

HiLo alarm audibly and visibly alerts when measurements exceed user-specified limits

NEW Instant-on feature quickly powers up the gage if recently powered down

NEW Up to 30% longer battery life

USB port for fast, simple connection to a PC and to supply continuous power. USB cable included.

Every stored measurement is date and time stamped

Software Updates via web keep your gage current

Software Solutions for viewing, analyzing & reporting data

ทนทาน

PosiTector body accepts all PosiTector 6000, 200, DPM, IRT, RTR, SPG, SST, SHD, BHI, and UTG probes easily converting from a coating thickness gage to a dew point meter, surface profile gage, soluble salt tester, ultrasonic wall thickness gage, or hardness tester

Multiple Calibration adjustment options including 1 point, 2 point, and ISO 19840 correction factors

Selectable display languages

NEW Auto rotating display with Flip Lock

Extended cables available (up to 75 m/250 ft) for underwater or remote measuring

Mils/Microns/mm switchable

ขั้นตอนในการเลือกซื้อเครื่องวัดความหนา Positector 6000

1. เลือกตัวเครื่อง Gauge Body

Standard

 • หน่วยความจำ 1,000 การอ่านต่อหัววัด
 • มีโหมดสถิติ และระบบเตือนเมื่อค่าสูงหรือต่ำกว่ากำหนด
 • เชื่อมต่อ โอนถ่ายข้อมูลด้วยระบบ USB

Advance

 • หน่วยความจำ 250,000 การอ่าน และ 1,000 ชุดการอ่าน
 • มีโหมดสถิติ และระบบเตือนเมื่อค่าสูงหรือต่ำกว่ากำหนด
 • สแกนโหมด วัดได้ต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องยกหัววัด
 • โหมดการวัดตามมาตรฐานSSPC PA2, ISO19840, SPSC 90/10
 • เชื่อมต่อ โอนถ่ายข้อมูลด้วยระบบ USB, Wifi และ Bluetooth

Smart Link

 • สามารถเชื่อมต่อและแสดงผลผ่านโทรศัพท์มือถือ
 • สามารถวิเคราะห์ผลผ่านมือถือได้ทันที
 • เชื่อมต่อ โอนถ่ายข้อมูลด้วยระบบ Wifi และ Bluetooth

2. เลือกประเภทของวัดสุทำสีที่ต้องการวัดค่าความหนา

เลือกตามประเภทพื้นผิววัสดุทำสีที่ต้องการวัด โดยจะแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ เหล็ก, โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (เช่น สแตนเลส) และเหล็กและโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

โปรดเลือกประเภทวัสดุทำสีที่ต้องการวัด

3. เลือกลักษณะหัววัดให้เหมาะสมสำหรับงาน

3.1 เลือกช่วงความหนาในการวัด เช่น หากต้องกาวัดสีหนา 100-500 ไมครอน ควรเลือกหัววัดที่วัดได้ในช่วงความหนา 0-1500 ไมครอน

3.2 เลือกลักษณะหัววัดให้เหมาะกับการใช้งาน เช่น หัววัดแบบ build-in เหมาะกับการใช้มือเดียว, หัววัดไมโครเหมาะกับวัสดุชิ้นเล็ก เป็นต้น

หัววัดความหนาบนเหล็ก Ferrous

รุ่นมาตรฐานและรุ่นยอดนิยม

ช่วงความหนา
0-1,500 ไมครอน
ความแม่นยำ
± (1 μm + 1%) 0 - 50 μm ± (2 μm + 1%) > 50 μm
หัววัด Build-In
เหมาะสำหรับการวัดมือเดียว
หัววัดแบบสาย
รุ่นนิยม วัดสองมือ
หัวแบบสายหัว 90 องศา
เหมาะสำหรับที่เข้าถึงยาก
ช่วงความหนา
0-2,000 ไมครอน
ความแม่นยำ
± (1 μm + 1%) 0 - 50 μm ± (2 μm + 1%) > 50 μm
หัววัดบนพื้นผิวร้อน
เหมาะสำหรับการวัดบนผิวร้อน ได้ถึง 250 องศา

หัววัดแยกชั้นกัลวาไนซ์และสี

ช่วงความหนา
0-2,000 ไมครอน
ความแม่นยำ
± (1 μm + 1%) 0 - 50 μm ± (2 μm + 1%) > 50 μm
หัววัดกัลวาไนซ์ทำสี
เหมาะสำหรับการวัดแยกชั้นกัลวาไนซ์และสี

หัววัดไมโคร

ช่วงความหนา
0-1,150 ไมครอน
ความแม่นยำ
± (0.5 μm + 1%) 0-100 μm ± (2 μm + 3%) >100 μm
หัววัดไมโครแบบตรง
เหมาะสำหรับการวัดชิ้นเล็ก
หัววัดไมโคร 45 องศา
เหมาะสำหรับการวัดชิ้นเล็ก
หัววัดไมโคร 90 องศา
เหมาะสำหรับการวัดชิ้นเล็ก
หัววัด 90 องศาแบบสาย
เหมาะสำหรับที่เข้าถึงยาก

หัววัดสีที่มีความหนาสูง เช่น สีกันไฟ, สีภายในถัง, สีท่อ หรืออื่น ๆ

ช่วงความหนา
0 - 6 มิลลิเมตร
ความแม่นยำ
± (0.01 mm + 1%) 0-2.5 mm ± (0.01 mm + 3%) >2.5 mm
หัววัด Build-In
เหมาะสำหรับการวัดมือเดียว
หัววัดแบบสาย
เหมาะสำหรับการวัดสองมือ
หัวแบบสายหัว 90 องศา
เหมาะสำหรับการวัดที่เข้าถึงยาก
ช่วงความหนา
0 - 10 มิลลิเมตร
ความแม่นยำ
± (0.1 mils + 3%) ± (2 μm + 3%)
หัววัดบนพื้นผิวร้อน
เหมาะสำหรับการวัดบนผิวร้อน ได้ถึง 250 องศา
ช่วงความหนา
0 - 13 มิลลิเมตร
ความแม่นยำ
± (1 mil + 3%) ± (0.02 mm + 3%)
หัววัดแบบสาย
เหมาะสำหรับการวัดสีหนา
ช่วงความหนา
0 - 25 มิลลิเมตร
ความแม่นยำ
± (0.01 in. + 3%) ± (0.2 mm + 3%)
หัววัดแบบสาย
เหมาะสำหรับการวัดสีหนา
ช่วงความหนา
0- 38 มิลลิเมตร
ความแม่นยำ
± (0.01 in. + 3%) ± (0.2 mm + 3%)
หัววัดแบบสาย
เหมาะสำหรับการวัดสีหนา
ช่วงความหนา
0 - 63.5 มิลลิเมตร
ความแม่นยำ
± (0.01 in. + 3%) ± (0.2 mm + 3%)
หัววัดแบบสาย
เหมาะสำหรับการวัดสีหนา

หัววัดความหนาบนโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก Non-Ferrous เช่น สแตนเลส อลูมิเนียม ทองแดง เป็นต้น

รุ่นมาตรฐานและรุ่นยอดนิยม

ช่วงความหนา
0-1,500 ไมครอน
ความแม่นยำ
± (1 μm + 1%) 0 - 50 μm ± (2 μm + 1%) > 50 μm
หัววัด Build-In
เหมาะสำหรับการวัดมือเดียว
หัววัดแบบสาย
รุ่นนิยม วัดสองมือ
หัววัดแบบสาย 90 องศา
เหมาะสำหรับที่เข้าถึงยาก

หัววัดอโนไดซ์

ช่วงความหนา
0-625 ไมครอน
ความแม่นยำ
± (0.5 μm + 1%) 0-100 μm ± (2 μm + 3%) >100 μm
หัววัดอโนไดซ์
เหมาะสำหรับการวัดอลูมิเนียมอโนไดซ์

หัววัดไมโคร

ช่วงความหนา
0-625 ไมครอน
ความแม่นยำ
± (0.5 μm + 1%) 0-100 μm ± (2 μm + 3%) >100 μm
หัววัดไมโครแบบตรง
เหมาะสำหรับการวัดชิ้นเล็ก
หัววัดไมโคร 45 องศา
เหมาะสำหรับการวัดชิ้นเล็ก
หัววัดไมโคร 90 องศา
เหมาะสำหรับการวัดชิ้นเล็ก

หัววัดสีที่มีความหนาสูง เช่น สีกันไฟ, สีภายในถัง, สีท่อ หรืออื่น ๆ

ช่วงความหนา
0-13 มิลลิเมตร
ความแม่นยำ
± (0.02 mm + 3%)
หัววัดแบบสาย
เหมาะสำหรับการวัดสีหนา

หัววัดความหนาบนเหล็กและโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก Ferrous & Non-Ferrous

รุ่นมาตรฐานและรุ่นยอดนิยม

ช่วงความหนา
0-1,500 ไมครอน
ความแม่นยำ
± (1 μm + 1%) 0 - 50 μm ± (2 μm + 1%) > 50 μm
หัววัด Build-In
เหมาะสำหรับการวัดมือเดียว
หัววัดแบบสาย
รุ่นนิยม วัดสองมือ
หัวแบบสายหัว 90 องศา
เหมาะสำหรับที่เข้าถึงยาก

หัววัดแยกชั้นกัลวาไนซ์และสี

ช่วงความหนา
0-1,500 ไมครอน
ความแม่นยำ
± (1 μm + 1%) 0 - 50 μm ± (2 μm + 1%) > 50 μm
หัววัดกัลวาไนซ์ทำสี
เหมาะสำหรับการวัดแยกชั้นกัลวาไนซ์และสี

หัววัดสีที่มีความหนาสูง เช่น สีกันไฟ, สีภายในถัง, สีท่อ หรืออื่น ๆ

ช่วงความหนา
0 - 6 มิลลิเมตร
ความแม่นยำ
± (0.01 mm + 1%) 0 - 2.5 mm ± (0.01 mm + 3%) > 2.5 mm
หัววัดแบบสาย
เหมาะสำหรับการวัดสีหนา
ช่วงความหนา
0 - 63.5 มิลลิเมตร
ความแม่นยำ
± (0.01 in. + 3%) ± (0.2 mm + 3%)
หัววัดแบบสาย
เหมาะสำหรับการวัดสีหนา

อุปกรณ์เสริม

Plastic Shim
แผ่นความหนามารตฐาน
Plastic Shim
แผ่นความหนามารตฐาน
Plastic Shim
แผ่นความหนามารตฐาน
Plastic Shim
แผ่นความหนามารตฐาน

วิดีโอแนะนำการใช้งานเครื่องวัดความหนา

การใช้งานเบื้องต้นเครื่องวัดความหนาสี Positector 6000