ข้อต่อสายพ่นทราย

ข้อต่อไนลอน

ข้อต่อสายพ่นทราย

Iron

ข้อต่อเหล็ก

ข้อต่อสายพ่นทราย

Brass

ข้อต่อทองเหลือง

ข้อต่ออลูมิเนียม

ข้อต่อหัวพ่นทราย

Pot Coupling

ข้อต่อสายกับหม้อทราย

Seals

ลูกยางข้อต่อ