เครื่องวัดความแข็ง Hardness Gauge

        การทดสอบความแข็งเป็นขั้นตอนสำคัญอีกขั้นตอนในหลายอุตสาหกรรมทั่วโลก รวมถึงโลหะ ไฟเบอร์กลาส และพลาสติก และมักใช้เพื่อรับรองคุณภาพของวัสดุ ทดสอบการประสิทธิภาพของการซ่อมแซม และป้องกันการผิดพลาดของการทำสี

        DeFelsko มีเครื่องทดสอบความแข็งดิจิทัลแบบใช้มือถือโดยสอดคล้องกับระดับความแข็งสองแบบที่แตกต่างกัน: Shore และ Barcol 

      1. PosiTector SHD Shore Hardness Durometer มีให้เลือกทั้งขนาด Shore A และ Shore D เพื่อวัดความแข็งของวัสดุที่ไม่ใช่โลหะ
      2. PosiTector BHI Barcol Hardness Impressor เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดความแข็งเยื้องของโลหะอ่อน พลาสติกแข็ง และพลาสติกเสริมเส้นใย

วัดความแข็งของวัสดุที่ไม่ใช่โลหะ เครื่องวัดความแข็งมีให้เลือกสองรุ่นสำหรับช่วงความแข็งที่แตกต่างกัน ทั้งแบบ Shore A และ Shore D

สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

ASTM D2240, ISO 868/7267/7619 และ DIN 53505

วัดความแข็งของโลหะอ่อน เช่น อะลูมิเนียม อะลูมิเนียมอัลลอย ทองแดง ทองเหลือง และวัสดุอื่นๆ เช่น พลาสติกแข็ง และพลาสติกเสริมเส้นใย (firerglass)

สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ASTM B648/D2583, DIN EN 59 และ AS/NZS 3572.22