เครื่องวัดความหนาสีบนพื้นผิวที่ไม่ใช่โลหะ Ultrasonic Coating Thickness Gauge

     เทคนิค Ultrasonic pulse-echo ของเครื่องวัดความหนาของสีอัลตราโซนิก (เช่น PosiTector 200) ใช้เพื่อวัดความหนาสีหรือผิวเคลือบบนพื้นผิวที่ไม่ใช่โลหะ (คอนกรีต ปูน ไฟเบอร์กลาส พลาสติก ไม้ ฯลฯ) โดยไม่ทำลายสีหรือสารเคลือบ

        หลักการอัลตราโซนิกจะสร้างคลื่นเสียงเข้าไปในวัสดุเพื่อวัดความหนาของวัสดุนั้น ๆ ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่เทคนิคนี้จะใช้สำหรับความหนาของผนังวัสดุเป็นหลัก เช่น ท่อน้ำมัน หรือท่อแก๊ส (เพื่อตรวจจับการสึกกร่อนของท่อจากภายใน) แต่เทคนิคนี้ยังสามารถใช้วัดความหนาของสีหรือสารที่เคลือบบนพื้นผิวได้อีกด้วย โดยคลื่นเสียงที่เข้าสู่พื้นผิวของวัสดุแล้วจะเกิดการเบี่ยงเบนเมื่อคลื่นเจอขอบเขตที่คลื่นผ่าน เช่น รอยต่อระหว่างสีและพื้นผิว แล้วจะเกิดการสะท้อนกลับของสัญญาณกลับไปยังโพรบ ซึ่งความหนาของสีหรือสารเคลือบจะถูกคำนวณโดยใช้ตัวแปรของ ระยะทาง ความเร็ว และเวลา มาคำนวน ด้วยเทคนิคนี้ยังสามารถวัดความหนาสีของแต่ละชั้นในระบบสีหลายชั้นได้ด้วย
        ส่วนใหญ่เครื่องมือที่ใช้เทคนิคการวัดแบบอัลตร้าโซนิคจะมีความคลาดเคลื่อนประมาณ ±3% และมาตรฐานที่ใช้อ้างอิงสำหรับการใช้งานและประสิทธิภาพของการวัดมีระบุอยู่ในมาตรฐาน ASTM D6132 และ ISO 2808

เครื่องวัดความหนาสีโดยไม่ทำลายพื้นผิวด้วยระบบอัลตราโซนิก PosiTector 200  จะเป็นเครื่องวัดความหนาที่ใช้งานได้หลากหลายโดยใช้เทคโนโลยีอัลตราซาวนด์ เพื่อวัดความหนาสีหรือสารเคลือบบนพื้นผิวต่าง ๆ เช่น ผิวไม้ คอนกรีต พลาสติก และอื่นๆ และตัวเครื่องรุ่น Advance จะสามารถวัดความหนาแยกชั้นได้ถึง 3 ชั้น

เครื่องวัดออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น ASTM D6132 และ ISO 2808