เครื่องวัดความชื้นคอนกรีต Concrete Moisture

ทำไมการวัดค่าความชื้นของคอนกรีตจึงมีความสำคัญ ?

         ก่อนที่จะใช้สีหรือวัสดุปูพื้นอื่นๆ บนแผ่นพื้นคอนกรีต สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าระดับความชื้นภายในคอนกรีตลดลงถึงระดับที่ยอมรับได้ โดยปกติคือ ≤75% ความชื้นสัมพัทธ์ (RH) 3 ปอนด์/1000 ตารางฟุต /24 ชั่วโมง MVER หรือ ≤5% ปริมาณความชื้น (MC)

        หากไม่เป็นเช่นนั้น ความชื้นอาจสะสมอยู่ใต้สีหรือพื้นอาจส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนสี โก่ง พอง กาวเสีย หรือการเติบโตของเชื้อรา

        มีหลายวิธีที่ใช้ในการวัดความชื้นคอนกรีต วิธีที่ใช้กันมากที่สุด 2 วิธีคือ

                 1. ใช้เครื่องวัดอิมพีแดนซ์อิเล็กทรอนิกส์แบบไม่ทำลาย (ASTM F2659)

                 2. โพรบความชื้นสัมพัทธ์ (ASTM F2170)

        การตรวจสอบความชื้นในคอนกรีตอย่างเหมาะสมก่อนติดตั้งสีหรือระบบปูพื้นเป็นส่วนที่จำเป็นในการควบคุมคุณภาพและการรับประกัน ซึ่งช่วยลดโอกาสปัญหาที่จะเกิดกับระบบพื้นได้

เครื่องวัดความชื้นคอนกรีต PosiTest CMM มีคุณสมบัติการวัดค่าความชื้นคอนกรีตโดยไม่จำเป็นต้องเจาะคอนกรีต เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ตรวจสอบที่ต้องการประเมินสภาพความชื้นในแผ่นคอนกรีตได้อย่างรวดเร็ว

เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM F2659

โพรบ PosiTector CMM IS เครื่องวัดความชื้นภายในเนื้อคอนกรีต โดยต้องเจาะฝังโพรมในคอนกรีตและจะให้ค่าความชื้นที่แม่นยำสูง ซึ่งสามารถดูและบันทึกการอ่านแบบไร้สายด้วยอุปกรณ์ Apple หรือ Android หรือเกจ PosiTector DPM Advanced

เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM F2170