เครื่องวัดความชื้นอากาศ อุณหภูมิเหล็ก PosiTector DPM L

เครื่องบันทึกค่าความชื้น อุณหภูมิจุดน้ำค้าง อุณหภูมิพื้นผิวอัตโนมัติ

PosiTector DPM L จะยึดติดกับโครงสร้างเหล็กเพื่อวัดและบันทึกค่าต่าง ๆ ได้นานถึง 200 วัน ยังสามารถดาวน์โหลดการอ่านค่าที่เก็บไว้ได้โดยใช้ต่อกับตัวเครื่อง PosiTector Advanced หรือโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการ Apple หรือ Android ทำให้สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน

สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ISO 8502-4, BS 7079-B4, ASTM D3276, IMO PSPC, SSPC-PA7 และ US Navy NSI009-32

คุณลักษณะเด่น

ใช้งานง่าย

 • ยึดติดกับโครงสร้างเหล็กเพื่อวัดและบันทึกค่าต่าง ๆ ได้นานสูงสุดถึง 200 วัน
 • สามารถดาวน์โหลดชุดข้อมูลที่เก็บไว้ได้โดยใช้ตัวเครื่อง PosiTector Advanced หรืออุปกรณ์มือถือทั้งระบบ Apple และ Android
 • บันทึกค่าได้ตามช่วงเวลาที่ผู้ใช้เลือกตั้งแต่ 1 นาที ถึง 8 ชม.
 • ตัวเครื่องที่ปิดสนิท ทำให้ทนต่อสภาพอากาศ กันฝุ่น และกันกระแทก—ตรงตามหรือเกินกว่า IP65
 • เซ็นเซอร์ความแม่นยำ ตอบสนองรวดเร็ว ทำให้การอ่านค่าแม่นยำและทำซ้ำได้
 • ที่เก็บข้อมูลหน่วยความจำภายใน 10,000 ชุดข้อมูล (60,000 ค่าที่อ่านได้)
 • Kensington Security Slot สำหรับการป้องกันการโจรกรรม
 • ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมแบบเหรียญทั่วไป (CR2032)
 • ใบรับรองการสอบเทียบที่แสดงความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับไปยัง NIST รวมอยู่ด้วย
 • ออกแบบตามมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากล ISO และ ASTM
 • รับประกันสองปี

ขั้นตอนการอ่านค่า

เครื่องใช้กับแอป PosiTector ในมือถือ หรือเครื่อง PosiTector Advanced

 • แสดงและบันทึกค่าอากาศจากตัวเครื่อง PosiTector DPM L จากระยะไกล แบบไร้สาย
 • ดาวน์โหลดค่าที่อ่านได้โดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อผ่านระบบ Bluetooth 4.0
 • สามารถดูข้อมูลการวัดบนหน้าจอได้ทันที
 • สัญญาณเตือนเมื่อสภาพอากาศเกินค่าที่กำหนด
 • สมาร์ทเทรนด์ช่วยในการคาดคะเนเทรนด์ของการเพิ่มขึ้น ลดลง หรือคงที่ของอากาศ
 • สร้างรายงานและจัดการข้อมูลได้อย่างง่ายดายด้วยซอฟต์แวร์ PosiSoft

แบบที่ 1 ต่อกับโทรศัพท์มือถือ

 • แอพปิเคชั่นมือถือที่ใช้งานง่าย (iOS/Android) ที่เชื่อมต่อแบบไร้สายด้วยระบบบลูทูสกับ PosiTector DPM L 
 • สร้างรายงานช้อมูลที่เข้าใจง่ายโดยอัตโนมัติและสามารถแชร์ผ่านอีเมล ข้อความ บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ เช่น Dropbox และอื่นๆ

แบบที่ 2 ต่อกับตัวเครื่องรุ่น Advance

 • การจัดเก็บค่าที่อ่านได้ 250,000 ค่า 1,000 ชุดข้อมูล
 • สามารถกราฟข้อมูลการวัดบนหน้าจอ
 • สัญญาณเตือน เมื่อสภาพอากาศเกินค่าที่ผู้ใช้กำหนดไว้
 • เชื่อมต่อ PosiSoft Suite สำหรับการวิเคราะห์และการรายงานข้อมูล

อุปกรณ์ภายในชุด

เครื่องวัดความชื้นคอนกรีต Positector CMM

อุปกรณ์ในชุด

PosiTector DPM L, two CR2032 coin cell batteries, instructions, Long Form Certificate of Calibration traceable to NIST, storage container, two year warranty

ช่วงการวัดและความแม่นยำ

บทความที่เกี่ยวข้องกับเครื่องวัดความชื้น

เครื่องวัดควมชื้น อุณหภูมิจุดน้ำค้างคืออะไร?

        เครื่องวัดจุดน้ำค้างจะวัดและบันทึกสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) อุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิพื้นผิว อุณหภูมิจุดน้ำค้าง ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิพื้นผิวและจุดน้ำค้าง และอุณหภูมิกระเปาะเปียก

ทำไมจึงใช้ Dew Point Meters ในการวัดสภาพแวดล้อม ?

        สภาพแวดล้อมจะได้รับการตรวจสอบและบันทึกโดยใช้เครื่องวัดความชื้นแบบพกพา ในระหว่างการเตรียมพื้นผิว การทำสี และระหว่างสีแห้งตัว เพื่อช่วยให้ผู้พ่นสีทราบว่าเมื่อใดที่สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำสี—ลดความเสี่ยงในการทำงานซ้ำที่มีค่าใช้จ่ายสูง และการเสื่อมหรือหลุดร่อนของระบบสีก่อนเวลาอันควร

ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) วัดได้อย่างไร?

        ความชื้นสัมพัทธ์คือปริมาณความชื้นในอากาศที่แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของปริมาตรโดยรวม ความชื้นสัมพัทธ์สูงอาจทำให้อัตราการระเหยของทินเนอร์ลดลง

        ความชื้นสัมพัทธ์ (RH) คำนวณโดยใช้การวัดอุณหภูมิกระเปาะเปียกและกระเปาะแห้งที่นำมาจาก Sling Phycrometer ที่ประกอบด้วยเทอร์โมมิเตอร์สองตัวที่เรียกว่ากระเปาะแห้งและกระเปาะเปียก โดยเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียกจะถูกหุ้มด้วยไส้ตะเกียง ที่ชุ่มน้ำ

         Sling Phycometer จะถูกหมุนอเป็นเวลา 90 วินาที ทำให้น้ำที่กระเปาะเปียกระเหยและอุณหภูมิที่กระเปาะเปียกจะอ่านค่าได้ต่ำกว่ากระเปาะแห้ง หลังจากระยะเวลาที่เหมาะสม อ่านค่าอุณหภูมิของทั้งสองกระเปาะและผลลัพธ์จะถูกแปลงเป็นความชื้นโดยใช้ตาราง Phycromatric จากนั้นเปรียบเทียบผลลัพธ์กับอุณหภูมิพื้นผิว

        เครื่องวัดจุดน้ำค้างแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีความสะดวกและทันสมัย ช่วยให้การตรวจวัดความชื้นและอุณหภูมิง่ายขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องใช้ตารางค้นหาที่ซับซ้อน เครื่องวัดจุดน้ำค้างแบบมัลติฟังก์ชั่นมีความสามารถในการอ่านค่าด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทำสีทั้งหมดในทันทีและต่อเนื่อง โดยที่ไม่ขึ้นกับการตีความของผู้ปฏิบัติงานและข้อผิดพลาดในการวัด ตลอดจนข้อผิดพลาดในการคำนวณและการปัดเศษด้วย

        เครื่องวัดจุดน้ำค้าง PosiTector DPM เหมาะสำหรับการวัดอุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิพื้นผิว และเปอร์เซ็นต์ความชื้นสัมพัทธ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่ิงจำเป็นต่อการทำสีอย่างย่ิง

อุณหภูมิจุดน้ำค้าง (Dew Point Temperature ) วัดได้อย่างไร?

        จุดน้ำค้าง (Dew Point) คืออุณหภูมิที่ความชื้นจะเริ่มก่อตัวบนพื้นผิว จุดน้ำค้างเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์ และอธิบายว่าเป็นอุณหภูมิที่อุณหภูมิเย็นตัวลงจนถึงจุดอิ่มตัว

        หากเกิดการควบแน่นของหยดน้ำบนเหล็กที่เพิ่งพ่นใหม่อาจส่งผลให้เกิดสนิมแบบฉับพลัน (Flash Rust) และความล้มเหลวของระบบสีก่อนเวลาอันควร เพื่อให้มั่นใจและทำให้ระบบสีมีคุณภาพมากที่สุด แนวทางตามมาตรฐาน ISO 8502-4 และ SSPC แนะนำว่าอุณหภูมิพื้นผิวต้องสูงกว่าอุณภูมิจุดน้ำค้างอย่างน้อย 5°F หรือ 3°C ในระหว่าง 3 ขั้นตอนที่สำคัญของการทาสี—การเตรียมพื้นผิว, ระหว่าทำสี และระยะเวลาในการแห้งตัว

        ความชื้น หรืออุณภูมิจุดน้ำค้างที่ถูกคำนวณโดยใช้ Sling Phycometer และตารางค้นหาที่ซับซ้อนมีจำกัด เนื่องจากอาจมีข้อผิดพลาดในอ่านค่าหรือเปิดตาราง ไม่สามารถใช้ต่อเนื่อง และไม่มีการจัดเก็บหน่วยความจำ

        เครื่องวัดจุดน้ำค้างที่ทันสมัย เช่น PosiTector DPM สามารถคำนวณจุดน้ำค้างได้ทันที โดยการวัดอุณหภูมิพื้นผิวและความชื้นสัมพัทธ์โดยใช้เซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้นที่แม่นยำ วัดอุณหภูมิจุดน้ำค้าง วัดอุณหภูมิพื้นผิว ช่วยให้ผู้ใช้สามารถคำนวณและแสดงค่าความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิพื้นผิวและจุดน้ำค้างได้โดยไม่จำเป็นต้องมีการคำนวนเอง

 

Dew Point Meter ใดที่เหมาะกับการใช้งานของคุณ ?

มีปัจจัยการตัดสินใจที่สำคัญสี่ประการในการเลือกเครื่องวัดอุณหภูมิจุดน้ำค้าง:

อันดับแรก การระบุค่าที่อยากได้จากการวัด โดยทั่วไป อุณหภูมิพื้นผิว อุณหภูมิกระเปาะแห้งและกระเปาะเปียก ความชื้นสัมพัทธ์ นั้นสามารถวัดหรือคำนวณอุณหภูมิจุดน้ำค้างได้ หากแต่เครื่องวัดอุณหภูมิจุดน้ำค้างบางตัว เช่น PosiTector DPM จะสามารถคำนวณความแตกต่างของอุณหภูมิเหล็กกับจุดน้ำค้างได้อีกด้วย การวัดอุณหภูมิพื้นผิวมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นอุณหภูมิพื้นผิวเป็นปัจจัยที่กำหนดว่าความชื้นจะเกิดขึ้นบนพื้นผิวหรือไม่ อุณหภูมิพื้นผิวและอุณหภูมิแวดล้อมอาจแตกต่างกันอย่างมากเนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น แสงอาทิตย์โดยตรง เงา หรือแม้แต่รูปร่างและมวลของโครงสร้าง

ประการที่สอง ต้องการตรวจสอบแค่พื้นผิวหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง ให้พิจารณาว่าพื้นผิวนั้นสามารถเข้าถึงได้ง่ายเพียงใด จะร้อนเกินไปสำหรับเซ็นเซอร์อุณหภูมิพื้นผิวทั่วไปหรือไม่ ? เครื่องวัดจุดน้ำค้างที่ติดตั้งเซ็นเซอร์อุณหภูมิพื้นผิวอินฟราเรด เช่น PosiTector DPM IR สามารถวัดค่าอุณหภูมิพื้นผิวได้โดยไม่ต้องสัมผัสในขณะที่ยังคงวัดและคำนวณค่าอื่นๆ ด้วย

ประการที่สาม ความจำเป็นที่ต้องมีการในช่วงเวลาหนึ่งจะเพียงพอหรือไม่ PosiTector DPM ทุกรุ่นสามารถวัดได้ทันที และยังมีโหมดตั้งเวลาบันทึกอัตโนมัติสำหรับการวัดอย่างต่อเนื่องอีกด้วย หากใช้ตัวเครื่อง Advance มีโหมดบันทึกอัตโนมัติ ซึ่งจะเครื่องจะปิดหน้าจอระหว่างการอ่านค่าเพื่อยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่สูงสุดได้ถึง 8 เดือน PosiTector DPM L ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการตรวจสอบแบบอัตโนมัติ และมีอายุการใช้งานแบตเตอรี่สูงสุด 200 วัน

สุดท้าย มีข้อกำหนดด้านหน่วยความจำและ/หรือการรายงานผลหรือไม่ PosiTector DPM Standard ทั้งหมดสามารถจัดเก็บชุดข้อมูลได้มากถึง 2,500 ชุด ส่วน PosiTector DPM Advanced สามารถจัดเก็บชุดข้อมูลได้มากถึง 250,000 ข้อมูลหรือ 1,000 ชุดข้อมูล เครื่องบันทึกจุดน้ำค้าง PosiTector DPM L สามารถจัดเก็บชุดข้อมูลได้มากถึง 10,000 ชุดข้อมูล (ค่าที่อ่านได้ 60,000 รายการ) พร้อมซอฟต์แวร์สำหรับการอ่านค่า วิเคราะห์ผล และรายงานข้อมูล

เมื่อใดจึงจะปลอดภัยในการทาสี?

        ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิพื้นผิวและอุณหภูมิจุดน้ำค้างเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด โดยเป็นตัวกำหนดประสิทธิภาพในกระบวนการทำสีโครงสร้างเหล็ก

        ตามมาตรฐานสากล เช่น ASTM D3276 และ ISO 8502-4 ระบุว่าอุณหภูมิพื้นผิวต้องสูงกว่าอุณหภูมิจุดน้ำค้างอย่างน้อย 5°F (3°C) ใน 3 ขั้นตอนสำคัญของการทำสี: การเตรียมพื้นผิว ขณะทำสี และระหว่างสีแห้งตัว

วิดีโอแนะนำการใช้งานเครื่องวัดความชื้น

การใช้งานเบื้องต้นเครื่องวัดความหนาสี Positector 6000