เครื่องพ่นทราย

หม้อพ่นทราย

สายพ่นทราย

หมวกพ่นทราย

ข้อต่อสายพ่นทราย

Air Tank

ถังพักลม

Air Hose

สายลม

Graco eco quip

Vapor Blast

เครื่องพ่นทรายเปียก

Air Coupling

ข้อต่อสายลม

วาล์วปรับทราย

Ventilation Blower

พัดลม/กรวยดูดอากาศ

Remote Control

ชุดรีโมทเครื่องพ่นทราย

ลวดกันสะบัด