เครื่องพ่นทราย

หม้อพ่นทราย

เครื่องพ่นทรายไร้ฝุ่น

สายพ่นทราย

Air Tank

ถังพักลม

Air Hose

สายลม

ข้อต่อสายพ่นทราย

Air Coupling

ข้อต่อสายลม

วาล์วปรับทราย

Ventilation Blower

พัดลม/กรวยดูดอากาศ

Remote Control

ชุดรีโมทเครื่องพ่นทราย

ลวดกันสะบัด