เครื่องมือวัดงานสี

เครื่องวัดความหนาสี
บนพื้นผิวโลหะ

Dry Film Thickness
วัดความหนาสี ผิวเคลือบ บนผิวเหล็กและโลหที่ไม่ใช่เหล็ก

เครื่องวัดความหนาสี
บนพื้นผิวที่ไม่ใช่โลหะ

Ultrasonic Thickness
วัดความหนาสี ผิวเคลือบ บนผิวคอนกรีต ไม้ พลาสติก เป็นต้น

เครื่องวัดความชื้น
อุณหภูมิเหล็ก

Environment
วัดความชื้นอากาศ จุดน้ำค้าง อุณหภูมิเหล็ก ความเร็วลม

เครื่องวัดค่าเกลือบนพื้นผิว

Salt Test
วัดค่าเกลือบนพื้นผิวเหล็ก ก่อนการทำสี

เครื่องวัดความหยาบ

Surface Profile
วัดความหยาบของพื้นผิว หลังจากการเตรียมพื้นผิว

เครื่องวัดความหนาเหล็ก

Wall Thickness
วัดความหนาของเหล็ก

เครื่องวัดความแข็ง

Shore Hardness
วัดความแข็ง ของสี พลาสติก ยาง ไฟเบอร์กลาส

เครื่องวัดค่าการยึดเกาะ

Adhesion Pull-off
วัดค่าการยึดเกาะของสีบนเหล็ก คอนกรีต พลาสติก และอื่น ๆ

เครื่องวัดความชื้นคอนกรีต

Concrete Moisture
วัดความหนาสี ผิวเคลือบ บนผิวคอนกรีต ไม้ พลาสติก เป็นต้น

เครื่อง Holiday

Holiday Detector
ตรวจสอบความต่อเนื่องฟิล์มสี และ pin hole

ตัวเครื่อง

Gauge Body
หน้าจอแสดงผลสำหรับใช้ร่วมกับหัววัดต่าง ๆ

อุปกรณ์เสริม

Accessories
อุปกรณ์เสริมและอะไหล่ สำหรับเครื่องมือต่าง ๆ

เครื่องวัดค่าความเงา

Gloss meter
ตรวจสอบความเงา และความด้านของสี

สมุดภาพมาตรฐาน

Visual Standard Book
สมุดภาพมารตรฐานงานเตรียมพื้นผิว

หวีวัดความหนาสีเปียก

หวีวัดความหนาสีเปียก

Wet Film Thickness Gauge
ใช้ว้ดความหนาสีขณะเปียก