Abrasive Valve วาล์วปรับทราย

เป็นวาล์วที่เป็นตัวกำหนดปริมาณทรายที่ออกจากถังเพื่อให้งานพ่นทรายมีประสิทธิภาพ วาล์วปรับทรายเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการตั้งค่าของเครื่องพ่นทราย แต่ความสำคัญของวาล์วนี้มักจะถูกละเลย และผู้รับเหมาส่วนใหญ่จะสูญเสียประสิทธิภาพในการพ่นทรายและผลกำไรโดยไม่รู้ตัว เนื่องจากการเลือกวาล์วที่ไม่ถูกต้องหรือใช้วาล์วผิดประเภท จะส่งผลทำให้การพ่นสูญเสียแรงดันและการจำเป็นต้องหยุดทำงานเพื่อซ่อมแซมอย่างต่อเนื่อง