Grit Valve

Grit Valve ได้รับการออกแบบมาเพื่อจ่ายทรายอย่างแม่นยำเข้าสู่ระบบพ่นทราย

Grit Valve เหมาะสำหรับการจ่ายวัสดุที่มีความกัดกร่อนหนักหรือรุนแรง เช่น steel shot and grit, chilled iron grit หรือ aluminium oxide การออกแบบวาล์วป้องกันไม่ให้ตัววาล์วสัมผัสกับวัสดุกัดกร่อน โดยทรายที่กัดกร่อนจะสัมผัสกับซับยางเท่านั้น ซึ่งตัวซับยางสามารถเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว ทรายจะถูกปล่อยโดยการเปิดท่อยางด้วยสกรูปรับ

฿1.00