You are currently viewing แผ่นวัดค่าความหยาบ Replica Testex Tape Press-O-Film

แผ่นวัดค่าความหยาบ Replica Testex Tape Press-O-Film

Replica Testex Tape Press-O-Film

Replica Testex Tape Press-O-Film เป็นวิธีที่รู้จักกันมานานในการวัดความหยาบของพื้นผิวเนื่องจาก

– ใช้งานง่าย

– ราคาไม่แพง

– ให้ผลลัพธ์ค่อนข้างดีกว่าวิธีการอื่น ๆ

– สามารถรักษารูปแบบและลักษณะของความหยาบไว้ได้

– สามารถวัดบนพื้นผิวโค้งได้โดยตรง ซึ่งยากต่อการวัดด้วยเครื่องมืออื่น ๆ

จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจที่ Replica tape กลายเป็นวิธีการวัดค่าความหยาบของพื้นผิวที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยขั้นตอนการวัดได้อธิบายไว้ในมาตรฐานสากล ได้แก่ ASTM D4417, ISO 8503-5, NACE SP0287 และ AS 3894.5Replica tape ประกอบด้วยชั้นของโฟมที่สามารถเปลี่ยนรูปได้ตามลักษณะพื้นผิว ติดอยู่กับฟิล์มโพลีเอสเตอร์ที่ไม่เปลี่ยนรูป เมื่อแผ่นถูกกดกับพื้นผิว ชั้นโฟมจะถูกกดทับและจำลองความหยาบของพื้นผิวไว้ จากนั้นวาง Replica tape ลงในเครื่องวัด เช่น PosiTector RTRH หรือ Dial Thickness Gauge โดยค่าที่วัดได้จะต้องนำมาหักลบกับค่าความหนาของแผ่นฟิมล์โพลีเอสเตอร์คือ 50 ไมครอน ซึ่งค่าความหยาบที่ได้จะเป็นค่าเฉลี่ยความสูงสุดและต่ำสุด (peak to valley) ของพื้นผิวหลักการเลือก Replica tape ที่เหมาะสม ให้เลือกตามความหยาบของพื้นผิว ดังนี้

Coarse Minus ช่วงการวัด 12-25 ไมครอน

Coarse (C) ช่วงการวัด 20 – 64 ไมครอน

X-Coarse (XC) ช่วงการวัด 38 – 115 ไมครอน

X-Coarse Plus ช่วงการวัด 116 -127 ไมครอน

ใส่ความเห็น