Whip Check ลวดกันสะบัด

Whip Check สายเคเบิลนิรภัย

วัตถุประสงค์

ควรใช้สายเคเบิลนิรภัยกับการเชื่อมต่อสายลมและสายพ่นทราย สายเคเบิลนิรภัยใช้กับการเชื่อมต่อสายลมหรือสายพ่นทราย สายเคเบิลรองรับน้ำหนักของสายลมหรือสายพ่นทรายเพื่อป้องกันไม่ให้แรงลมดึงข้อต่อออกจากกันหรือดึงสายออกจากข้อต่อ สายเคเบิลยังช่วยป้องกันไม่ให้สายสะบัดในกรณีที่ข้อต่อหลุด

คำอธิบายการใช้งาน

สวมสายเคเบิลนิรภัยในจุดเชื่อมต่อทุกจุดของสายลมและสายพ่นทราย โดยสวมสลิงกับสายด้านนึงก่อนต่อข้อต่อ จากนั้นต่อข้อต่อ แล้วสวมสลิงกับสายอีกด้าน จากนั้นดึงให้สลิงตึง

ข้อดี

* ช่วยป้องกันการเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินในกรณีข้อต่อหลุด

* รองรับน้ำหนักของสายลม หรือสายพ่นทราย

* ยืดอายุการใช้งานของสายโดยป้องกันไม่ให้สกรูยึดท่อด้านนอกฉีกขาด

* ติดตั้งได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือในการเชื่อมต่อ

฿1.00