Non-Certified Plastic Shims แผ่นความหนามาตรฐาน

แผ่นความหนามาตรฐานที่ยังไม่ผ่านการรับรอง
ใช้ในการตรวจสอบการทำงานของเครื่องวัดความหนาสีอย่างรวดเร็ว ในชุดจะมี 5 แผ่นที่ความหนาต่างกัน
สามารถใช้เพื่อป้องกันหัววัดเมื่อวัดบนพื้นผิวที่เหนียว หยาบ หรือร้อนได้