เครื่องวัดความหนาสี บนคอนกรีต พลาสติก ไฟเบอร์กลาส Positector 200

เครื่องวัดความหนาสี บนพิ้นผิวที่ไม่ใช่โลหะ เช่น คอนกรีต, ไม้, ไฟเบอร์กลาส, พลาสติก และอื่น ๆ

เครื่องใช้เทคโนโลยีอัตราโซนิคขั้นสูง ซึ่งสามารถวัดความหนาแยกชั้นได้สูงสุดถึง 3 ชั้น (Advance)

ออกแบบตามมาตรฐานสากล ASTM D6132 และ ISO 2808

โปรดเลือกตัวเครื่องและหัววัดที่ต้องการ

 

฿75,100.00฿124,700.00