Handheld Wand

ด้ามจับพร้อมสายยาว 1.5 เมตร สำหรับใช้ควบคู่กับเครื่อง PosiTest HHD เพื่อให้ทดสอบในพื้นที่เข้าถึงยากได้ง่ายขึ้น (เหมาะสำหรับทดสอบไม่เกิน 15 kV)

฿1.00