ด้ามต่อปืนพ่นสี Extension pole

Tip Extension เหมาะสำหรับต่อปืนพ่นสีเพื่อพ่นในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก เช่น ที่สูง หลังคา โถงบันได บันได และเพดานโค้ง

โปรดเลือกความยาวที่ต้องการ

฿1.00