เครื่องวัดค่าเกลือ Positest SST

เครื่องทดสอบค่าเกลือที่ละลายน้ำได้บนพื้นผิวโลหะ ก่อนการทำสี ตามมาตรฐาน ISO 8502-6, 8502-9

 1. หัววัดค่าการนำไฟฟ้าที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ ISO 8502-6, 9
  1. แสดงระยะเวลาการทดสอบ
  2. อุณหภูมิขณะทดสอบ
  3. การนำไฟฟ้า (µS/cm) ของน้ำก่อนเทสและหลังเทส
  4. ค่าเกลือบนพื้นผิว (mg/m2 หรือ µg/cm2) คำนวนให้อัตโนมัติ
 2. ใช้งานง่ายด้วยขั้นตอนตามมารตฐาน โดยเครื่องจะแสดงขั้นตอน 1-2-3 เพื่อให้ง่ายต่อคนใช้งาน และไม่สับสน
 3. ใบเซอร์การสอบเทียบแสดงความสามารถในการตรวจวัด ตามมารตฐาน ISO 17025

สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ISO 8502-6/8502-9, US Navy PPI 63101-000, US Navy NAVSEA NSI 009-32, AS 3894.6, IMO MSC.215(82), IMO MSC.244(83), SSPC Guide 15, ISO 11127-6, ASTM D4940

฿13,570.00฿52,890.00