เครื่องวัดความหนา เหล็กกัลวาไนซ์

ตามมาตรฐาน ASTM A123, A153 และ A767 ได้กำหนดปริมาณการเคลือบซิงค์ขั้นต่ำบนพื้นผิวในกระบวนการเคลือบกัลวาไซด์ ซึ่งปริมาณการเคลือบสามารถระบุได้ด้วย การวัดความหนาด้วย เครื่องวัดความหนา หรือ น้ำหนักต่อพื้นที่ผิว 

วิธีที่ใช้ในการวัดความหนาของเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ นั่นคือ 

           1. เครื่องวัดความหนา

           2. ใช้กล้องจุลทรรศน์แบบออปติคัล

กัลวาไนซ์

วิธีที่ง่ายที่สุดและไม่ทำลายพื้นผิว คือการใช้เครื่องวัดความหนาแม่เหล็กเนื่องจากกล้องจุลทรรศน์แบบออปติคัลเป็นการทดสอบการทำลายพื้นผิวที่ใช้ในกรณีเกิดข้อขัดแย้งหรือเกิดข้อพิพาทเท่านั้น

เครื่องวัดความหนาแบบอิเล็กทรอนิกส์มีความแม่นยำและใช้งานง่ายที่สุด นอกจากนี้เครื่องวัดความหนาแบบอิเล็กทรอนิกส์ยังสามารถจัดเก็บข้อมูลและคำนวณค่าเฉลี่ยได้

ASTM E376 เป็นมาตรฐานการวัดความหนากัลวาไนต์ด้วยเครื่องวัดความหนาที่ใช้ระบบแม่เหล็กและแม่เหล็กไฟฟ้า โดยอธิบายวิธีการและบริเวณที่จะทำการวัด ตลอดจนแนวทางในการลดข้อผิดพลาด 

ซึ่งข้อกำหนดสำคัญบางประการ ได้แก่ :

        – ไม่ควรอ่านค่าใกล้ขอบ หลุม หรือด้านใน

        – การวัดพื้นผิวขนาดใหญ่ควรห่างจากขอบอย่างน้อย 4 นิ้ว

        – ควรหลีกเลี่ยงการวัดบนพื้นผิวโค้ง

        – ควรวัดความหนาให้กระจายและครอบคลุมพื้นที่ให้มากที่สุด

        – ควรวัดค่าอย่างน้อยห้าครั้งเพื่อให้ได้ค่าที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด

เครื่องวัดความหนา Defelsko Positector 6000 FNDS

              บางกรณีได้มีการใช้ระบบป้องกันการกัดกร่อนสองระบบร่วมกัน – คือการทำสีหลังมีการเคลือบเหล็กด้วยกัลวาไนซ์ หรือ การเคลือบเทอร์มอลเสปร์ เพื่อจุดประสงค์บางประการเช่น การปกป้องการกัดกร่อนที่ดีขึ้น, การลดความหยาบของพื้นผิว เป็นต้น

              เครื่องวัดความหนา PosiTector 6000 FNDS พัฒนาเครื่องวัดความหนาที่สามารถวัดความหนาแต่ละชั้นของทั้งสีและชั้นกัลวาไนซ์ ในการวัดครั้งเดียว

ซึ่งความหนาวที่วัดได้จะสามารถแปลงเป็นน้ำหนักหรือปริมาณต่อพื้นที่ได้โดยคูณด้วยตัวแปรในตาราง เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพงานชุบให้สอดคล้องกับสเปคที่กำหนดมา

ตัวอย่างเช่น

หากวัดความความหนาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ด้วย เครื่องวัดความหนา ได้ 50 ไมครอน นั่นคือเหล็กที่ถูกชุบทั้งสองด้านจะมีหนา 50 ไมครอน x 2 ด้าน = 100 ไมครอน

จากนั้นเราเอา 100 ไมครอน คูณด้วยตัวแปร 0.023375 ตามตาราง เพื่อเปลี่ยนให้เป็น ปริมาณต่อพื้นที่

ก็จะได้ 100 x 0.023375 = 23.375 oz/ft2

ซึ่งสเปคจะระบุการชุบตามมารตฐาน ASTM A653 จะระบุว่าปริมาณน้ำหนักต่อพื้นที่มาให้เช่น ชุบตามมาตรฐาน ASTM A653 G90 นั่นคือต้องมี ปริมาณซิงค์ 0.90 oz/ft2 เป็นอย่างต่ำ เป็นต้น  

นั่นคืองานชุบเราผ่านสเปคความหนา