แผ่นความหนามาตรฐาน สำหรับทดสอบเครื่อง Positector RTR

แผ่นความหนามาตรฐาน สำหรับทดสอบเครื่อง Positector RTR ก่อนการวัด Press-O-film

฿1,265.00