เครื่องวัดอุณหภูมิพื้นผิวแบบอินฟราเรด Positector IRT

เครื่องวัดอุณหภูมิอุณหภูมิพื้นผิวอินฟราเรดแบบไม่สัมผัส

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดแบบไม่สัมผัส PosiTector IRT วัดอุณหภูมิพื้นผิวในบริเวณที่เซ็นเซอร์ทั่วไปอื่น ๆ ไม่สามารถทำงานได้ รวมถึงบริเวณที่เข้าถึงยาก ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว การทำสีผง และพื้นผิวมีอุณหภูมิสูงกว่าช่วงของเซ็นเซอร์ของเครื่องประเภทสัมผัสโดยตรง

โปรดเลือกเครื่องและหัววัดที่ต้องการ

฿6,650.00฿33,400.00