Hopper

Hopper เชื่อมต่อโดยตรงกับเครื่องพ่นสีไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยลดการทำความสะอาดให้น้อยที่สุด

– เคลื่อนย้ายไปมาได้ง่าย
– เหมาะสำหรับการพ่นสีปริมาณน้อย
– ผิวด้านในเรียบ ทำความสะอาดได้รวดเร็ว
– มีฝาปิดสำหรับการพกพาป้องกันการหก

฿1.00