เครื่องวัดอากาศ Positector DPM

เครื่องวัดอากาศและความชื้นในอากาศ ได้แก่ อุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิพื้นผิว อุณหภูมิจุดน้ำค้าง

สอดคล้องกับมารตฐาน

ISO 8502-4, BS 7079-B4, ASTM D3276, IMO PSPC, SSPC-PA7, US Navy NSI 009-32, and Navy NAVSEA 009-32

โปรดเลือกเครื่องและหัววัดที่ต้องการ

฿15,760.00฿48,000.00