Certified Plastic Shims

แผ่นความหนามาตรฐานที่ผ่านการรับรองความหนาแล้ว

ใช้ในการตรวจสอบความแม่นยำของเครื่องวัดความหนาสี มีความแม่นยำอยู่ที่ +-2 ไมครอน
มีทั้งแบบเป็นชุดและแยกเป็นแผ่น