Certified Coated Metal Plates บล็อคความหนามาตรฐานที่ผ่านการรับรอง

  • บล็อคความหนามาตรฐานที่ผ่านการรับรองเหมาะสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องและการทำงานของเครื่องวัดความหนาสี และการควบคุมคุณภาพภายในองค์กร
  • หลายองค์กรต้องการการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องวัดความหนาสีในสถานที่ทดสอบทุกครั้งที่นำเครื่องวัดความหนาสีไปใช้งานและทดสอบซ้ำเป็นระยะๆ
  • ใช้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและการทำงานของเครื่องวัดความหนาสี Type 1 และ Type 2
  • เหมาะสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
  • ประกอบด้วยแผ่นมาตรฐานบนพื้นผิวเหล็กหรืออลูมิเนียม 4 แผ่น
  • พร้อมใบเซอร์รับรองความหนา