แผ่นเทสค่าเกลือ DeFelsko Bresle Patch

แผ่นวัดค่าเกลือบนพื้นผิว DeFelsko Adhesive Patch 25 แผ่น/กล่อง

สำหรับวัดการปนเปื้อนเกลือบนพื้นผิวตามมาตรฐาน ISO 8502-6,9