You are currently viewing วิธีการใช้งาน Testex Tape Press-o-film

วิธีการใช้งาน Testex Tape Press-o-film

การใช้งาน Testex Tape Press-O-Film

1. เตรียมการวัด

เตรียมพื้นผิวที่จะทดสอบและ PosiTector RTR H ก่อนทำการทดสอบ

เตรียมพื้นผิว:

ใช้ putty ทำความสะอาดขจัดฝุ่น เศษผง หรือทรายที่หลงเหลือออกจากบริเวณที่ต้องการวัด โดยใช้นิ้วกด Putty ลงบนพื้นผิวให้แน่นแล้วดึงออก

การเตรียม PosiTector RTR H:

  • ทำความสะอาดฐานวัดโดยใช้การ์ดทำความสะอาดที่ให้มา รูดการ์ดผ่านฐานในขณะที่กดทดสอบสักสองสามครั้งเพื่อกำจัดฝุ่น
  • ตรวจสอบความถูกต้องเครื่องด้วยแผ่นชิมที่ให้มา
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกชนิดของ Press O Film ถูกต้องที่มุมซ้ายบนของ LCD

2. ลอกลายพื้นผิว

แผ่น Testex Tape Press-O-Film ประกอบด้วยชั้นของโฟมที่ติดอยู่กับฟิล์มพลาสติกโพลีเอสเตอร์ เมื่อกดลงบนพื้นผิวเหล็กที่หยาบ ชั้นของโฟมบนแผ่นจะถูกจำลองและลอกลายพื้นผิวหยาบ

เลือก Testex Tape Press-O-Film ที่เหมาะสมตามความหยาบโปรไฟล์ที่ต้องการวัด

ดึงเทปด้านหลังของ Testex Tape Press-O-Film ออก แล้วนำไปแปะลงบนพื้นผิวที่ผ่านการทำความสะอาดแล้ว

กด Testex Tape Press-O-Film โดยใช้ปลายมนของก้านสแตนเลสที่ให้มา ใช้แรงกดและถูเป็นวงกลม เป็นเวลา 30-60 วินาทีเพื่ออัดชั้นโฟมเข้าไปสู่ความหยาบ โดยทั่วไป การใช้กดแรงมากเกินไปจะให้ผลที่ดีกว่าการให้แรงกดที่น้อยเกินไป

เมื่อเสร็จแล้ว ให้แกะ Testex Tape Press-O-Film ออกจากพื้นผิว

3. วัดผล

อ่านค่า Testex Tape Press-O-Film ในฐานของเครื่อง Micrometer หรือ PosiTector RTR H จะเป็นการวัดความหยาบเฉลี่ยสูงสุดของจุดยอดถึงจุดต่ำสุดของโปรไฟล์ความหยาบของพื้นผิว

  1. ใส่ Testex Tape Press-O-Film เข้าไปในช่องวัด และจัดให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม โดยให้บริเวณแผ่นลอกลายอยู่ตรงกลางภายในฐานของโพรบ และให้ด้านที่มีกาว (เหนียว) คว่ำลง
  2. เมื่อแผ่นได้ตำแหน่งแล้ว ให้ค่อย ๆ กดโพรบของไมโครมิเตอร์ลง ในกรณีใช้เครื่อง Positector RTR ให้กดปุ่มทดสอบบนโพรบทั้งสองปุ่มพร้อมกันให้แน่นพร้อมกับกดค้างไว้จนกว่า PosiTector RTR H จะส่งเสียงบี๊บแลผลการวัดค่าจะแสดงขึ้นบนจอเครื่อง เครื่อง RTR จะทำการลบความหนาของแผ่นพลาสติกโพลีเอสเตอร์ (50 ไมครอน) ออกโดยอัตโนมัติ แต่หากใช้ไมโครมิเตอร์ จำเป็นต้องนำค่าที่อ่านได้ลบด้วย 50 ไมครอน แล้วรายงานผลการวัด

Linearized Peak Height

แผ่น Testex Tape Press-O-Film ที่ใช้อยู่ทั่วไปมี 2 เกรดคือ “Coarse” และ “X-Coarse” ซึ่งทั้งสองแผ่นถูกออกแบบให้สามารถการวัดความหบายพื้นผิวในช่วง 20 ถึง 115 ไมครอน

แต่ด้วยลักษณะเฉพาะในการออกแบบของ Testex Tape Press-O-Film ที่วัดโดยไมโครมิเตอร์แบบสปริงทั่วไปนั้นจะให้ค่าที่แม่นยำที่สุดเมื่อค่าความหยาบที่ต้องการวัดอยู่ในช่วงตรงกลางของช่วงการวัดของแผ่นในแต่ละเกรดเท่านั้น และความแม่นยำจะลดลงเมื่อค่าการวัดใกล้ขอบเขตของช่วงการวัดของแต่ละเกรด นั่นเป็นเหตุผลที่มีความจำเป็นต้องใช้แผ่นเกรดอื่นอีก 2 เกรด คือ Coarse Minus (< 20 µm / 0.8 mils) และ X-Coarse Plus (> 115 µm / 4.5 mils) เพื่อช่วยปรับค่าการวัดในช่วงปลายด้านบนและด้านล่างของช่วงหลักให้มีค่าที่แม่นยำมากขึ้น

Testex Tape Press-O-Film แบบ Coarse และ X-Coarse จะมีช่วงการวัดที่คาบเกี่ยวกันที่ 38 – 64 μm (1.5 – 2.5 mils) หากทำการวัดด้วยไมโครมิเตอร์ทั่วไปต้องใช้ขั้นตอนที่ซับซ้อนและใช้เวลานาน โดยจำเป้นต้องใช้ค่าเฉลี่ยของค่าที่วัดโดยใช้เกรด Coarse และอีกหนึ่งค่าที่ใช้เกรด X-Coarse เพื่อให้ได้ความแม่นยำที่เหมาะสม

PosiTector RTR H วัดค่าต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำโดยการวัดความสูงจากจุดยอดถึงจุดต่ำสุด HL จากเทป Coarse หรือ X-Coarse ที่ได้รับการปรับค่าความแม่นยำให้เป็นเชิงเส้น โดยไม่จำเป็นต้องมีการทดสอบสองเกรดเหมือนไมโครมิเตอร์ทั่วไป และไม่จำเป็นต้องลบความหนาของแผ่นฟิล์มโพลีเอสเตอร์ 50.8 µm ออก โดยเครื่องจะลบออกให้โดยอัตโนมัติ ข้อดีคือ ทำให้การวัดแม่นยำมากขึ้น ลดโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด และลดจำนวนแผ่นที่ใช้ทดสอบเพื่อรับรองความถูกต้องแม่นยำ

PosiTector RTR H ยังสามารถแสดงค่าความสูง (H) ที่เทียบได้กับไมโครมิเตอร์สปริงแบบอะนาล็อกทั่วไป โดยจะแสดงหลังจากลบความหนาของฟิล์มโพลีเอสเตอร์ 50.8 µm แล้ว

ใส่ความเห็น