You are currently viewing หัวทิป Tips ขนาดไหนถึงจะเหมาะสำหรับเครื่องพ่นสี และสี ? 

หัวทิป Tips ขนาดไหนถึงจะเหมาะสำหรับเครื่องพ่นสี และสี ? 

หัว Tips ขนาดไหนถึงจะเหมาะสำหรับเครื่องพ่นสี และสีของคุณ ?

 

การเลือกหัวทิปจะเลือกตามสีที่ต้องการจะพ่น โดยสามารถอ้างอิงเบื้องต้นได้จากเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์ของสีแต่ละตัว

 

หัวฉีดขนาดเล็ก  ตั้งแต่ 0.009 นิ้วถึง 0.013 นิ้ว

 

ใช้สำหรับวัสดุที่มีความหนืดต่ำ เช่น สีไม้ สีเฟอร์นิเจอร์

 

หัวฉีดขนาดกลาง 0.015 นิ้ว ถึง 0.19 นิ้ว

 

ใช้สำหรับวัสดุที่มีความหนืดปานกลาง เช่น ลาเท็กซ์และสีรองพื้นที่เป็นน้ำมัน

 

หัวฉีดขนาดใหญ่ 0.021in ถึง 0.31 (หรือใหญ่กว่า)

 

เหมาะสำหรับวัสดุอุตสาหกรรม เช่น อีพ็อกซี่ สารกันไฟ สกิมโค้ท และการเคลือบอุตสาหกรรมอื่นๆ

ใส่ความเห็น