Rolling Spring Electrodes

– สปริงสำหรับตรวจสอบ Holiday ในชิ้นงานลักษณะเป็นท่อ จะทำให้การตรวจสอบท่อรวดเร็วยิ่งขึ้น

– มีหลากหลายขนาดขึ้นกับขนาดของท่อ โดยมีตั้งแต่ 4 นิ้ว – 36 นิ้ว

– สปริงแต่ละตัวจะติดข้อต่อสปริงทั้งสองด้านมาให้แล้ว สปริงจำเป็นต้องมี spring connector (HHDCONNECT) สำหรับใช้ต่อกับตัวเครื่องทดสอบ (ขายแยก)

฿1.00