ความหยาบของพื้นผิวก่อนการทำสีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการทำสี
เหล็กมักจะได้รับการทำความสะอาดด้วยการพ่นทรายหรือขัดให้หยาบก่อนทาสี ซึ่งความหยาบของพื้นผิวจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อประสิทธิภาพของการทำสี
– ความหยาบต่ำ อาจลดความแข็งแรงของการยึดเกาะของสี
– สูงเกินไป อาจทำสีไม่กลบยอดโปรไฟล์ ทำให้เกิดการกัดกร่อน และเปลืองสีมากขึ้น
ด้วยเหตุผลเหล่านี้ควรวัดค่าความหยาบพื้นผิวก่อนการทำสีเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามสเปคและสอดคล้องกับระบบสีที่ใช้