ค่าเกลือบนพื้นผิวก่อนทำสีทีมากเกินไปจะมีผลเสียสำคัญต่อประสิทธิภาพการทำสีและนำไปสู่กระบวนการกัดกร่อนก่อนเวลาอันควร ค่าเกลือที่เหลืออยู่ใต้สีจะสร้างแรงออสโมติกที่ดึงน้ำจากชั้นบรรยากาศผ่านชั้นสี จากนั้นความดันที่สร้างขึ้นโดยน้ำที่อยู่ใต้สีจะเอาชนะพันธะระหว่างสีและพื้นผิว ซึ่งส่งผลให้เกิดการกัดกร่อน การพองตัว และหลุดร่อนในที่สุด ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิวปราศจากการปนเปื้อนของเกลือที่ละลายน้ำได้ก่อนทาสี
เครื่องวัดค่าเกลือ มีอยู่หลากหลายประเภทด้วยกัน เช่น เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (conductivity), เครื่องวัดค่า CSN เป็นต้น