การทดสอบความแข็งเป็นขั้นตอนสำคัญในหลายอุตสาหกรรมทั่วโลกรวมถึง โลหะ ไฟเบอร์กลาส และพลาสติก และมักใช้เพื่อรับรองคุณภาพของวัสดุทดสอบ การซ่อมแซมและประสิทธิภาพของสีด้วย

การทดสอบความแข็งแบบดิจิตอลตามระดับความแข็งที่เป็นที่ยอมรับสองแบบ ได้แก่ Shore และ Barcol
โดยแบบ Shore มีให้เลือกทั้งแบบ Shore A และ Shore D เพื่อวัดความแข็งของวัสดุที่ไม่ใช่โลหะ และแบบ Barcol ที่เหมาะสำหรับการวัดความแข็งของของโลหะอ่อน พลาสติกแข็ง และไฟเบอร์กลาส