เครื่องวัดความหนา บนเหล็ก เหล็กกัลวาไนซ์ สแตนเลส และโลหะอื่น ๆ สามารถวัดความหนาสีบนพื้นผิวโลหะได้อย่างแม่นยำ และยังสามารถแยกชั้นความหนาได้ด้วยในบางรุ่น