เครื่องพ่นทราย

หม้อพ่นทราย

Graco eco quip

Vapor Blast

เครื่องพ่นทรายเปียก

หมวกพ่นทราย

Moisture Separator

ตัวดักน้ำ

สายพ่นทราย

Blasting Hose

สายพ่นทราย

Blasting Nozzle

หัวพ่นทราย

ข้อต่อสายพ่นทราย

Blasting Coupling

ข้อต่อสายพ่นทราย

Air Tank

ถังพักลม

Air Hose

สายลม

Air Coupling

ข้อต่อสายลม

Abrasive Metering Valve

วาล์วปรับทราย

Ventilation Blower

พัดลม/กรวยดูดอากาศ

Remote Control

ชุดรีโมทเครื่องพ่นทราย

Whip Check & Safety Pin

ลวดกันสะบัด และลวดล็อคเขี้ยวเสือ