เครื่อง Holiday แรงดันไฟฟ้าต่ำ (low voltage) เช่น PosiTest LPD ทำงานโดยการผ่านกระแสไฟฟ้าต่ำ 9-90 โวลล์ ผ่านฟองน้ำเปียกน้ำแล้วลากผ่านพื้นผิวของระบบสีที่ไม่นำไฟฟ้าที่เคลือบบนพื้นผิวที่นำไฟฟ้า เครื่องมือนี้มีการต่อสายกราวด์กับพื้นผิวที่นำไฟฟ้า ซึ่งโดยปกติแล้วจะยึดเข้ากับพื้นที่หรือเหล็กที่ไม่ได้ทำสี
เมื่อการเคลือบสีเป็นไปอย่างต่อเนื่องและไม่มีข้อบกพร่อง กระแสไฟฟ้าจะไม่สามารถส่งผ่านจากฟองน้ำไปยังพื้นผิวได้ แต่เมื่อฟองน้ำพบข้อบกพร่องในการเคลือบกระแสไฟฟ้าจะสามารถไหลเข้าสู่พื้นผิวและเดินทางกลับไปยังเครื่องมือผ่านสายกราวด์ทำให้วงจรเสร็จสมบูรณ์และปิดเสียงเตือนและสัญญาณเตือนที่มองเห็นได้