เครื่อง Holiday แบบกระแสไฟฟ้าสูง (high voltage) เช่น Positest hhd จะทำงานโดยการเคลื่อนขั้วไฟฟ้าที่มีประจุไฟฟ้าไปบนพื้นผิวที่เคลือบสี และต่อสารกราวด์กับตัวนำไฟฟ้าใต้สี (เหล็ก)
เมื่อพบจุดบกพร่อง เช่น pin hole การแตก หรือจุดบกพร่องอื่นๆ กระแสจะไหลจากขั้วไฟฟ้าเข้าสู่พื้นผิวเหล็ก และกระแสจะกลับไปที่เครื่องตรวจ จากนั้นเครื่องจะแสดงสัญญาณเตือนให้ได้ยินและไฟสัญญาณจะปรากฏให้เห็น