เครื่องตรวจ pin hole หรือเครื่อง holiday เป็นเครื่องมือที่ไม่ทำลาย ในการตรวจสอบความไม่ต่อเนื่องในระบบเคลือบสี รวมถึงรูเข็ม และรอยแตก เครื่องตรวจ pin hole หรือเครื่อง holiday มีสองประเภทคือ แรงดันไฟฟ้าต่ำ (low voltage) และไฟฟ้าแรงสูง (high voltage)
– เครื่องตรวจ holiday แรงดันไฟฟ้าต่ำ (low voltage) เช่น PosiTest LPD ทำงานที่แรงดันไฟฟ้าต่ำ 9-90V มักใช้กับระบบเคลือบที่มีความหนาน้อยกว่า 500 ไมครอน
– เครื่องตรวจ holiday แรงดันไฟฟ้าสูง (high voltage) เช่น PosiTest HHD ทำงานที่แรงดันไฟฟ้าได้สูงถึง 35,000V มักใช้ตรวจสอบระบบสีที่ความหนามากกว่า 500 ไมครอน