เครื่องวัดความหนาแบบไม่ทำลายพื้นผิว การวัดใช้งานได้หลากหลายโดยใช้เทคโนโลยีอัลตราโซนิค วัดความหนาสีหรือผิวเคลือบ บนไม้ คอนกรีต พลาสติก ไฟเบอร์กลาส และอื่น ๆ โดยรุ่น Advance จะสามารถวัดความหนาแบบแยกชั้นได้ถึง 3 ชั้น