เครื่องมือวัด เช่น วัดความสะอาด เครื่องวัดความหนา เกี่ยวกับกระบวนการทำ สีอุตสาหกรรม ทำสี พ่นทราย เพื่อช่วยควบคุมคุณภาพของการทำสี