เครื่องพ่นทราย เครื่องขัด เครื่องเจียร์ เครื่องสกัด เช่น needle gun, mbx bristle blaster สำหรับเตรียมพื้นผิวก่อนกระบวนการทำ สีอุตสาหกรรม