เครื่องสกัดสนิมลม Needle Gun

Needle Scaler หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า Needel Gun

เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับ

           – การกำจัด สนิม สี หรือ mill scale จากพื้นผิวเหล็ก

           – การทำความสะอาดคอนกรีตจากอุปกรณ์โรงงานของผู้รับเหมา

           – ตอก สกัด ตกแต่ง คอนกรีต

    โดยตัวเครื่องจะมีแส้หรือเข็ม (needle) กระแทกกับพื้นผิว ทำให้เกิดการทำความสะอาด สกัดผิวหน้า และสร้างความหยาบบนพื้นผิวไปด้วย ซึ่งหากเป็นพื้นผิวเหล็ก ผลลัพท์ที่ได้จากการเตรียมพื้นผิวด้วย Needle Gun จะเป็นไปตามมาตรฐาน SSPC SP11  ซึ่งเป็นพื้นผิวที่ดีต่อการทำสีเป็นอย่างยิ่ง

หลักในการเลือกซื้อ Needle gun เบื้องต้น คือ

1. การเข้าถึงพื้นที่  Needle gun ส่วยใหญ่มีลักษะตัวเครื่องอยู่ 2 ลักษณะ คือ

1.1 แบบตรง เหมาะกับพื้นที่ที่เข้าถึงยาก เช่น มุม และซอกต่าง ๆ

1.2 แบบปืน เหมาะกับพื้นที่เข้าถึงง่าย เช่น พื้น รอยเชื่อม และอื่น ๆ

2. จำนวนแส้หรือเข็ม (Needle) เครื่องที่มีจำนวนเข็มมากขึ้นจะทำให้ทำความสะอาดได้เร็วขึ้น แต่ต้องแลกมาด้วยเครื่องที่หนักขึ้นด้วย ส่วนใหญ่ก็จะมีให้เลือกตั้งแต่ 12, 19 และ 28 เข็ม เป็นต้น

3. ลักษณะของหัวเข็มที่ใช้ หัวเข็มที่ใช้จะให้ลักษณะของพื้นผิวที่แตกต่างกัน

3.1 หัวเข็มแบบ Flat จะเหมาะกับการสกัดและทำความสะอาดคอนกรีต หรือเหล็กโดยไม่สร้างความหยาบบนพื้นผิวที่มากนัก หรือใช้ยิงแนวเชื่อมเพื่อกำจัดขี้ฟลักและลดความเค้นในแนวเชื่อมได้ด้วย

3.2 หัวเข็มแบบ Chisel จะเหมาะกับการทำความสะอาดเหล็กจะทำความสะอาดได้รวดเร็ว และสร้างความหยาบได้มากกว่าแบบ Flat

 

3.3 หัวเข็มแบบ Point จะเหมาะกับการทำความสะอาดเหล็กที่มีสีหนา ๆ จะทำความสะอาดเป็นจุดได้รวดเร็ว และสร้างความหยาบได้มากที่สุด