เครื่องพ่นสี Airless

           เครื่องพ่นสี Airless ใช้กระบวนการสร้างความดันสูงให้กับตัวสีและส่งผ่านสายพ่นไปยังปืนพ่นสี จากนั้นสีจะผ่านรูขนาดเล็กที่ปืนพ่นเรียกว่า หัวทิป ซึ่งเป็นตัวกำหนดขนาดของละอองที่ออกจากตัวปืน กล่าวคือ เครื่องพ่นสี airless จะทำให้สีเป็นละอองขนาดเล็กโดยไม่ใช้ลมในการทำละออง นั่นคือละอองสีที่จะไม่สัมผัสกับอากาศ และไม่มีอากาศปนอยู่ จะมีแค่เนื้อสีผ่านหัวปืนมาเท่านั้น 

เครื่องพ่นสี Airless สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ตามแหล่งพลังงานของมอเตอร์ที่ใช้ขับ นั่นคือ

            ระบบลม (air-operated)

            ระบบไฮโดรลิค (hydraulic)

            ระบบไฟฟ้า (Electric) 

การเลือกระบบใช้งานจะต้องดูจากความเหมาะสมของหน้างาน ความดัน และประเภทของสีที่ใช้ด้วย

หากแต่ในกระบวนการพ่นสีอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะใช้ระบบลมเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากเป็นระบบที่ทนทาน ซ่อมบำรุงง่าย ให้แรงดันสูง และปลอดภัยเนื่องจากใช้ระบบลมเหมาะสำหรับพ่นสีอุตสาหกรรมที่มีความหนืดสูงและทินเนอร์เป็นส่วนผสมที่เสี่ยงต่อการติดไฟ

โดยเครื่องพ่นสี airless ระบบลมนั้นจะแบ่งรุ่นด้วย ratio หรือ อัตราส่วนความดันขาเข้า/ความดันขาออก

                 เช่น เครื่องพ่นสี Graco king 60 คือ เครื่องพ่นสีที่มี ratio 60:1 

                 หากคนพ่นปรับความดันลมขาเข้าที่ 50 psi

                 ความดันขาออกก็จะประมาณ 50×60 = 3,000 psi

                 และความดันสูงสุดขอเครื่องที่ทำได้ก็คือ 100×60 = 6,000 psi

ข้อดีของเครื่องพ่น Airless

1. ลดปริมาณสี เนื่องจาก transfer efficiency ค่อนข้างสูง

2. พ่นที่ควาาหนาสูงได้ในครั้งเดียว

3. ความเร็วในการพ่น รวดเร็ว สามารถพ่นได้พื้นที่สูงต่อหนึ่งเครื่อง

4. คุณภาพของฟิล์มสีสวย สม่ำเสมอ คุณภาพดี

5. ประหยัด solvent เนื่องจากไม่จำเป็นต้องทำให้สีเหลวก่อนพ่น